Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 46. Số cuộc điện thoại gọi đến ... DeHocTot.com

Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 46. Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất sau :

X

0

1

2

3

4

5

P

0,3

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

 

Tính xác suất để trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn hai cuộc gọi.

Giải

Ta có:

\(\eqalign{
& P\left( {X > 2} \right) = P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35 \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay