Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 48. Hãy chọn khẳng định đúng trong ... DeHocTot.com

Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 48. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

a. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + 5\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số cộng.

b. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + n\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số cộng.

c. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 4\text{ và }{u_{n + 1}} = 5{u_n}\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số nhân.

d. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 1\text{ và } {u_{n + 1}} = n{u_n}\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số nhân.

Giải:

a. Đúng vì  \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5,\forall n \ge 1\)

b. Sai vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = n\) không là hằng số

c. Đúng vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = 5\) là hằng số

d. Sai vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = n\) không là hằng số.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay