Câu 5 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 5. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy... DeHocTot.com

Câu 5 trang 62 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 5. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng đá có \(5\) đội bóng ? (Giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau).

Giải

Có \(5! = 120\) khả năngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay