Câu 50 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 50. Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ ... DeHocTot.com

Câu 50 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 50. Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6 trai và 4 gái. Gọi X là số bé gái trong số 3 đứa trẻ được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X.

Giải

Ta có: X = {0, 1, 2, 3}

Xác suất để không có bé gái nào là :  \(P\left( {X = 0} \right) = {{C_6^3} \over {C_{10}^3}} = {1 \over 6}\)

Xác suất để có 1 bé gái là :  \(P\left( {X = 1} \right) = {{C_4^1C_6^2} \over {C_{10}^3}} = {1 \over 2}\)

Xác suất để có 2 bé gái là :  \(P\left( {X = 2} \right) = {{C_4^2C_6^1} \over {C_{10}^3}} = {3 \over {10}}\)

Xác suất để có 3 bé gái là :  \(P\left( {X = 3} \right) = {{C_4^3} \over {C_{10}^3}} = {1 \over {30}}\)

Vậy bảng phân bố xác suất là :

X

0

1

2

3

P

 \({1 \over 6}\)

\({1 \over 2}\) 

\({3 \over 10}\) 

\({1 \over 30}\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay