Câu 52 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Chứng minh rằng hàm số \(f\left( x \right) ... DeHocTot.com

Câu 52 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Chứng minh rằng hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + x + 3 + {1 \over {x - 2}}\) liên tục trên tập xác định của nó.

Giải:

Tập xác định D = R \ {2}

Với mọi x0 ≠ 2, ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = x_0^2 + {x_0} + 3 + {1 \over {{x_0} - 2}} = f\left( {{x_0}} \right)\)

Suy ra f liên tục tại mọi x0 ≠ 2 nên f liên tục trên tập xác địnhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay