Câu 6 trang 79 SGK Hình học 11 Nâng cao - Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt ... DeHocTot.com

Câu 6 trang 79 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Đường thẳng GE song song với đường thẳng CD

B. Đường thẳng GE cắt đường thẳng CD

C. Hai đường thẳng GE và CD chéo nhau

D. Đường thẳng GE cắt đường thẳng AD

Giải

Gọi M là trung điểm AB

Trong ΔMCD ta có : \({{MG} \over {MC}} = {{ME} \over {MD}} = {1 \over 3}\) (tính chất trọng tâm)

\( \Rightarrow GE//CD\)

Chọn (A)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay