Câu 9 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 9. Một bài thi trắc nghiệm khách quan... DeHocTot.com

Câu 9 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 9. Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi bài thi đó có bao nhiêu phương án trả lời ?

Giải:

Bài thi có \(4^{10}= 1048576\) phương án trả lời.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay