Các vùng nông nghiệp ở nước ta - Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ... DeHocTot.com

Các vùng nông nghiệp ở nước ta

Địa lí


Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chúng ta có thể so sánh những nét khái quát các vùng này về điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ thâm canh, sự chuyên môn hóa sản xuất.

Bảng 25.1.Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệpde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay