Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên - ... DeHocTot.com

Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên

Địa lí


Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng kinh tế. Nhờ mạng lưới đường bộ và các mối quan hệ kinh tế - xã hội truyền thống nên Tây Nguyên có mối quan hộ bền chặt với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Phía tây, vùng Tây Nguyên giáp với Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. Do đó, Tầy Nguyên có điều kiện để mỏ rộng giao lưu kinh tế, văn hoá với các vùng trong nước và các nước trong Tiểu vùng Mỗ Công.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay