Dựa vào hình 30 (SGK trang 133) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng theo hướng đông - tây. - Đường số 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26.... DeHocTot.com