Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. - Khai thác tổng hợp các tài nguyên biển b... DeHocTot.com

Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.

Địa lí


Khai thác tổng hợp các tài nguyên biển bao gồm nhiều nội dung, tiêu hiểu là hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật biển, hải đảo đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi:

-  Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

-  Ngăn chặn các cách đánh bắt làm tổn hại đến nguồn lợi.

-  Đấu tranh chống tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta để khai thác hải sản.

-   Khai thác hợp lí nguồn lợi yến sào trên các đảo đá.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay