Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005. - Bảng 29.2. Cơ cấu giá trị sản xuất cô... DeHocTot.com

Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.

Địa lí


Bảng 29.2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

                                                                                 (Đơn vị: %)

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ của nước ta từ năm 1995 và năm 2005 có sự chuyển dịch theo hướng:

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ tăng. Trong đó, tâng nhanh nhất là vùng Đông Nam Bộ (dẫn chứng).

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trurg du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng không xác định giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (dẫn chứng).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay