Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. - - Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị... DeHocTot.com

Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

Địa lí


- Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.

- Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân).

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay