Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố - Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:a... DeHocTot.com

Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Địa lí


Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

d) Đặc điểm kinh tế-xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay