Thu nhập, xử lí số liệu - a)Thu nhập số liệu-Phác thảo đề cươn... DeHocTot.com

Thu nhập, xử lí số liệu

Địa lí


a)Thu nhập số liệu

-Phác thảo đề cương

-Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

-Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b)Xử lí tài liệu

-Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

-Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay