Từ bảng 17.2 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 - 2005. - - Trong cơ cấu lao động theo khu vực kinh ... DeHocTot.com

Từ bảng 17.2 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 - 2005.

Địa lí


- Trong cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế (giai đoạn 2000 - 2005), chiếm tỉ lệ cao nhất là khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiếp theo là khu vực dịch vụ và thấp nhất là khu vực công nghiệp - xây dựng (dẫn chứng).

- Giai đoạn 2000 - 2005, cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta cỏ sự thay đổi, nhưng còn chậm.

+ Tỉ lệ lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần, từ 65,1% năm 2000 xuống còn 57,3% năm 2005 (giảm 7,8%), nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất.

+ Tỉ lệ lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 13,1% năm 2000 lên 18,2% năm 2005 (tăng 5,1%).

+ Tỉ lệ lao động ở khu vực dịch vụ tăng từ 21,8% (năir 2000) lên 24,5% (năm 2005), tăng 2,7%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay