Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì? - - Cần bảo vệ đất, chống xói mòn, rử... DeHocTot.com

Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì?

Địa lí


- Cần bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi, suy thoái đất.

- Áp dụng các hệ thống canh lác khác nhau giữa các vùng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay