Bài 12 trang 7 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời ... DeHocTot.com

Bài 12 trang 7 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời hình f biến A thành A, biến B thành B. Chứng minh rằng f  biến mọi điểm M nằm trên đường thẳng AB thành chính nó.

Giải

Ta có \(f\left( A \right) = A,f\left( B \right) = B\).

Giả sử điểm M thuộc đường thẳng AB và \(f\left( M \right) = {M'}\). Khi đó \({M'}\) thuộc đường thẳng AB và \(AM = A{M'},BM = B{M'}.\)

Suy ra M trùng M, tức là f biến M thành chính nó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay