Bài 17 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau ... DeHocTot.com

Bài 17 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song. Hãy chỉ ra những phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia.

Giải

Gọi \(\left( {O;R} \right)\) và \(\left( {{O'};{R'}} \right)\) là hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng song song, với \(R \ne {R'}\).

Đặt \(k = {{{R'}} \over R}\) thì \(k \ne 1\). Khi đó, tồn tại hai điểm \(I\) và \(I'\) sao cho \(\overrightarrow {I{O'}}  = k\overrightarrow {IO} ,\overrightarrow {{I'}{O'}}  =  - k\overrightarrow {{I'}O} \). Dễ thấy rằng phép vị tự tâm \(I\), tỉ số k và phép vị tự tâm \(I'\), tỉ số - k đều biến đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) thành đường tròn \(\left( {{O'};{R'}} \right)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay