Bài 24 trang 9 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Đáy của khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 ... DeHocTot.com

Bài 24 trang 9 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Đáy của khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 là tam giác đều. Mặt phẳng (A1BC) tạo với đáy một góc 300 và tam giác A1BC có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.

Giải

(h.7)

Giả sử CK = x, ở đây AK là đường cao của tam giác đều ABC. Từ định lí ba đường vuông góc, ta có \({A_1}K \bot BC.\) Từ đó góc AKA= 300.

Xét tam giác vuông A1AK, ta có:

\({A_1}K = AK;\cos {30^0} = {{2AK} \over {\sqrt 3 }},\)mà \(AK = {{2x\sqrt 3 } \over 2} = x\sqrt 3 \)nên \({A_1}K = 2x\)

\({A_1}A = AK\tan {30^0} = x\sqrt 3 .{{\sqrt 3 } \over 3} = x.\)

Vậy \({V_{ABC.{A_1}{B_1}{C_1}}} = CK.AK.{\rm{A}}{{\rm{A}}_1} = {x^3}\sqrt 3 .\)

Nhưng \({S_{{A_1}BC}} = CK.{A_1}K = 8\) nên \(x.2x=8  \Rightarrow x = 2\),

Vậy \({V_{ABC.{A_1}{B_1}{C_1}}} = 8\sqrt 3 \).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay