Bài 3 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một h... DeHocTot.com

Bài 3 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. Người ta muốn cưa một khối gỗ hình lập phương thành 27 khối lập phương bằng nhau. Có thể dùng ít hơn 6 lần cưa hay không?

Giải

Không thể ít hơn 6 lần cưa vì trong 27 hình lập phương được cưa ra, có hình lập phương “ chính giữa” mà 6 mặt của nó đều phải cưa theo 6 lần khác nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay