Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. - ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Toán nâng cao


a) Cho \(\overrightarrow u \)=(3;-5;6), biết tọa độ điểm đầu là \(\overrightarrow u \) là (0;6;2). Tìm tọa độ điểm cuối của \(\overrightarrow u \).

b) Cho \(\overrightarrow v \)=(1;1;1), biết tọa độ điểm cuối của \(\overrightarrow v \) là (2;1;4). Tìm tọa độ điểm đầu của \(\overrightarrow v \).

Giải

a) Gọi tọa độ điểm cuối là (x;y;z). Ta có

\((x-0;y-6;z-2)=(3;-5;6)\)

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{  x - 0 = 3 \hfill \cr  y - 6 =  - 5 \hfill \cr  z - 2 = 6 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x = 3 \hfill \cr  y = 1 \hfill \cr  z = 8 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy \(\overrightarrow u  (3;1;8)\).

b) \(\overrightarrow v (1;0;3)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay