Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Viết phương trình chính tắc của đườn... DeHocTot.com

Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :

\(\eqalign{  & a)\;d : \left\{ \matrix{  x = 2 + 2t \hfill \cr  y =  - 1 + 3t \hfill \cr  z =  - 4 + 3t. \hfill \cr}  \right.  \cr  & b)\;d : \left\{ \matrix{  x =  - 1 + t \hfill \cr  y = 2 - 4t \hfill \cr  z = 3 + 2t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Giải

\(\eqalign{  & a)\; {{x - 2} \over 2} = {{y + 1} \over 3} = {{z + 4} \over 3}.  \cr  & b)\;{{x + 1} \over 1} = {{y - 2} \over { - 4}} = {{z - 3} \over 2}. \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay