Câu 1.32 trang 16 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Cũng câu hỏi như trong bài tập 1.31 đối... DeHocTot.com

Câu 1.32 trang 16 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cũng câu hỏi như trong bài tập 1.31 đối cới các hàm số sau:

a) \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 2x\)                                            

b) \(y = {x^3} + 6{x^2} + x - 12\)

Giải

a) I là điểm uốn của đồ thị

Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  \(\overrightarrow {OI} \) là

                     \(\left\{ \matrix{ x = X + 1 \hfill \cr y = Y + 4 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình đường cong đã cho đối với hệ tọa độ IXY là

 \(Y =  - {X^3} + 5X\)

b)  \(I( - 2;2)\)

Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  \(\overrightarrow {OI} \) là

\(\left\{ \matrix{x = X - 2 \hfill \cr y = Y + 2 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình đường cong đã cho đối với hệ tọa độ IXY là

\(Y = {X^3} - 11X\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay