Câu 1.4 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Hãy chứng minh rằnga) Hàm số \(y = \sqrt {... DeHocTot.com

Câu 1.4 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Hãy chứng minh rằng

a) Hàm số \(y = \sqrt {2x - {x^2}} \) nghịch biến trên đoạn [1;2]

b)  Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} - 9} \) đồng biến trên nửa khoảng  \({\rm{[}}3; + \infty )\)

c) Hàm số \(y = x + {4 \over x}\) nghịch biến trên mỗi nửa khoảng [-2;0) và (0;2]

Giải

a) Hàm số liên tục trên đoạn [1;2] và có đạo hàm

                    \(y' = {{1 - x} \over {\sqrt {2x - {x^2}} }} < 0\) với mọi \(x \in (1,2)\)

Do đó hàm số nghịch biến trên đoạn [1;2]

b)  Hàm số liên tục trên nửa khoảng  \({\rm{[}}3; + \infty )\) và có đạo hàm

                    \(y' = {x \over {\sqrt {{x^2} - 9} }} > 0\) với mọi \(x \in (3, + \infty )\)

Do đó hàm dố đồng biến tên nửa khoảng \({\rm{[}}3; + \infty )\)

c) TXĐ: \(x\ne0\)

\(y' = 1 - {4 \over {{x^2}}}\)

\(y' = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 2\)

BBT

Từ BBT ta có hàm số \(y = x + {4 \over x}\) nghịch biến trên mỗi nửa khoảng [-2;0) và (0;2]

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay