Câu 1.40 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - a) Xác định giao điểm I của hai đường... DeHocTot.com

Câu 1.40 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong

                  \(y = {{x - 5} \over {2x + 3}}\)                        (H)

b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của đường cong (H) đối với hệ tọa độ IXY.

Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (H)

Giải

a) \(I\left( { - {3 \over 2};{1 \over 2}} \right)\)

b) Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) \(\left\{ \matrix{x = X - {3 \over 2} \hfill \cr y = Y + {1 \over 2} \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình của đường cong (H) đối với hệ tọa độ IXY

\(Y = {{13} \over {4X}}\)

Hàm số là hàm lẻ nhận I làm tâm đối xứngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay