Câu 1.42 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 1.42 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm số sau:

a) \(y = {{x + 5} \over {2x + 1}}\)                      b) \(y = 3x + 4 + {2 \over {x + 1}}\)

Giải

a)

\(\eqalign{& I\left( { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right);\left\{ \matrix{x = X - {1 \over 2} \hfill \cr y = Y + {1 \over 2} \hfill \cr}  \right.;Y = {9 \over {4X}}  \cr &  \cr} \)

b)

\(I( - 1;1);\left\{ \matrix{x = X - 1 \hfill \cr y = Y + 1 \hfill \cr}  \right.;Y = 3X + {2 \over X}\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay