Câu 1.6 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Chứng minh rằng hàm số \(f(x) = x + c{\rm{o... DeHocTot.com

Câu 1.6 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Chứng minh rằng hàm số \(f(x) = x + c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}x\) đồng biến trên \(\mathbb R\)

Giải

Ta có \(f'(x) = 1 - \sin 2x\ge0\; \forall x\)

\(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1\)                                                

Hàm số f liên tục trên mỗi đoạn \(\left[ {{\pi  \over 4} + k\pi ;{\pi  \over 4} + ( k+ 1)\pi } \right]\) và có đạo hàm \(f'(x) > 0\) với mọi \(x\in\left( {{\pi  \over 4} + k\pi ;{\pi  \over 4} + ( k+ 1)\pi } \right),\;k\in\mathbb Z\)

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi đoạn \(\left[ {{\pi  \over 4} + k\pi ;{\pi  \over 4} + ( k+ 1)\pi } \right]\;k\in\mathbb Z\)

Vậy hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay