Câu 1.63 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Chứng minh rằng các đồ thị của ba hàm... DeHocTot.com

Câu 1.63 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Chứng minh rằng các đồ thị của ba hàm số

\(f(x) = {x^2} - 3x + 4,g(x) = 1 + {1 \over x}\) và

\(h(x) =  - 4x + 6\sqrt x \)

Tiếp xúc với nhau tại một điểm.

Giải

Phương trình hoành độ giao điểm của f(x) và g(x) là:

\(\eqalign{
& {x^2} - 3x + 4 = 1 + {1 \over x} \cr
& \Rightarrow {x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^3} = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

Vậy f(x) và g(x) giao nhau tại A (1; 2)

Ta có: \(-4.1+6.\sqrt 1=2\)

Do đó A thuộc đồ thị của hàm số h(x)

Mặt khác: \(f'\left( 1 \right) = g'\left( 1 \right) = h'\left( 1 \right) =  - 1\)

Do đó ba hàm số đã cho tiếp xúc với nhau tại A (1; 2)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay