Câu 1.69 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) = ... DeHocTot.com

Câu 1.69 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) =  - 4\sqrt {3 - x} \)

(A) 3                                        (B) -3

(C) 0                                        (D) -4

Giải

Chọn đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay