Câu 1.71 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 1.71 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của đường cong \(y = {x^3} + 2\) khi m bằng

(A) 1 hoặc -1                           (B) 4 hoặc 0

(C) 2 hoặc -2                           (D) 3 hoặc -3

Giải

\(y' = 3{x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

Hai phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

\(y=3x\) và \(y=3x+4\)

Chọn đáp án B

Sacbaitap.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay