Câu 1.74 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x\) cắt(A)... DeHocTot.com

Câu 1.74 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x\) cắt

(A) Đường thẳng y = 3 tại hai điểm  

(B) Đường thẳng y = -4 tại hai điểm

(C) Đường thẳng \(y = {5 \over 3}\) tại ba điểm                   

(D) Trục hoành tại một điểm

Giải

Chọn đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay