Câu 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Cho hàm sốa) Tìm đạo hàm của hàm số f... DeHocTot.com

Câu 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hàm số

a) Tìm đạo hàm của hàm số f

b) Từ a) suy ra rằng hàm số f lấy giá trị không đổi trên R và tính giá trị không đổi đó.

Giải

a ) f'(x) = 0 với mọi x ∈ R.

b) \(f(x) = {\sin ^2}a\)  với mọi x ∈ R.

Từ a) suy ra rằng f lấy giá trị ko đổi trên R. Do đó

\(f(x) = f(0) = 2 - si{n^2}a - 2{\cos ^2}a = {\sin ^2}a\) với mọi x ∈ R.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay