Câu 2.133 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Tính đạo hàm của các hàm số sau trên t... DeHocTot.com

Câu 2.133 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của nó:

a) \(y = {e^{3x + 1}}\cos 2x\)            b) \(y = \ln \sqrt {{x^3} - 1} \)

c) \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + {e^x}} \right)\)        d) \(y = {5^{{\rm{cos}}x{\rm{ + }}\sin x}}\)

Giải

a) \(y' = 3{e^{3x + 1}}\cos 2x - 2{e^{3x + 1}}\sin 2x\)           

b) \(y' = {{3{x^2}} \over {2({x^3} - 1)}}\)

c) \(y' = {{2x + {e^x}} \over {({x^2} + {e^x})\ln 2}}\)                      

d) \(y' = {5^{{\rm{cos}}x{\rm{ + }}\sin x}}.( - \sin x + \cos x)ln5\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay