Câu 2.33 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thứ... DeHocTot.com

Câu 2.33 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ?

a) \({\log _\pi }1 = 0\)                          b) \({\log _3}{1 \over {81}} = 4\)

c) \({\log _4}16 = 2\)                         d) \({\log _5}{1 \over {{{125}^{ - 1}}}} =  - 3\)

e) \({\log _{{1 \over 3}}}9 = 2\)                           g) \({\log _{0,5}}4 =  - 2\)

Giải

a) Đúng                       b) Sai                       c)  Đúng                                              

d) Sai                          e) Sai                        g) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay