Câu 2.38 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 2.38 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:

a) \(2;{1 \over 2};1;0\) với \(a = 4\)           

b) \(3; - 1; - 3;1\) với \(a = 3\)

c) \(3;{1 \over 2};0; - 1\) với \(a = 2\)                                    

d) \(1; - 2;0;3\) với \(a = 5\)

Giải

a) \({\log _4}16;{\log _4}2;{\log _4}4;{\log _4}1\)                                         

b) \({\log _3}27;{\log _3}{1 \over 3};{\log _3}{1 \over {27}};{\log _3}3\)

c) \({\log _2}8;{\log _2}\sqrt 2 ;{\log _2}1;{\log _2}{1 \over 2}\)                                          

d) \({\log _5}5;{\log _5}{1 \over {25}};{\log _5}1;{\log _5}125\)

Hướng dẫn: \(b = {\log _a}{a^b}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay