Câu 2.39 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để... DeHocTot.com

Câu 2.39 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để đơn giản biểu thức

a) \(2,{3^{{{\log }_{2,3}}2}}\)                 b) \({\pi ^{{{\log }_\pi }5}}\)                    c) \({2^{{{\log }_2}5}}\)                                  

 d) \(3,{8^{{{\log }_{3,8}}11}}\)              e) \({5^{1 + {{\log }_5}3}}\)                g) \({10^{1 - \log 2}}\)           

 h) \({\left( {{1 \over 7}} \right)^{1 + {{\log }_{{1 \over 7}}}2}}\)             i) \({3}^{2-{{\log }_3}18;}\)                k) \({4}^{2{{\log }_4}3}\)         l) \({5}^{3\log _5{1 \over 2}};\)                   m) \({\left( {{1 \over 2}} \right)}^{4{{\log }_{{1 \over 2}}}3};\)           n) \({6}^{2{{\log }_6}5.}\)

 

Giải

Sử dụng công thức  \({a^{{{\log }_a}b}} = b\)

a) 2                    b) 5                    c) 5                  d) 11

e) 15                  g) 5                    h) \({2 \over 7}\)                  i) \({1 \over 2}\)

k) 9                      l)\({1 \over 8}\)                  m) 81                  n) 25

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay