Câu 2.53 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Cho hai số dương a và b .Chứng minh rằnga... DeHocTot.com

Câu 2.53 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hai số dương a và b .Chứng minh rằng

a)\({a^{\log b}} = {b^{\log a}};\)                                        b) \({a^{lnb}} = {b^{\ln a}}.\)

Giải

a) \({a^{\log b}} = {b^{\log a}} \Leftrightarrow \log {a^{\log b}} = \log {b^{\log a}}\)

                       \( \Leftrightarrow {\mathop{\rm logb}\nolimits} .{\mathop{\rm loga}\nolimits}  = {\mathop{\rm loga}\nolimits} .{\mathop{\rm logb}\nolimits} \)

Đẳng thức cuối cùng đúng suy ra đẳng thức đầu cũng đúng.

b) 

\({a^{\ln b}} = {b^{\ln a}} \Leftrightarrow \ln {a^{\ln b}} = \ln {b^{\ln a}}\)

                       \( \Leftrightarrow {\mathop{\rm lnb}\nolimits} .{\mathop{\rm ln a}\nolimits}  = {\mathop{\rm lna}\nolimits} .{\mathop{\rm lnb}\nolimits} \)

Đẳng thức cuối cùng đúng suy ra đẳng thức đầu cũng đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay