Câu 2.73 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Có thể nói gì về cơ số a, biết rằng ... DeHocTot.com

Câu 2.73 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Có thể nói gì về cơ số a, biết rằng :

a) \({a^{{1 \over 2}}} > {a^{{2 \over 3}}}\)                                    b) \({a^{{5 \over 4}}} > {a^{{7 \over 8}}}\)

Giải

a)  0 < a < 1                            b) a > 1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay