Câu 2.77 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm... DeHocTot.com

Câu 2.77 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó ?

a) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}x\)                   

b) \(y = {\log _{{1 \over 3}}}x\)

c) \(y = {\log _{{\pi  \over 4}}}x\)                 

d) \(y = {\log _a}x\) với \(a = {1 \over {5\left( {\sqrt 6  - \sqrt 5 } \right)}}\)

Giải

a) Đồng biến                       b) Nghịch biến                     

c) Nghịch biến

d) Nghịch biến vì  \(a = {1 \over {5\left( {\sqrt 6  - \sqrt 5 } \right)}} = {{\sqrt 6  + \sqrt 5 } \over 5} < 1\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay