Câu 2.79 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 2.79 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Tính giá trị gắn đúng của đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã chỉ ra (chính xác đến hàng phần nghìn):

a)\(y = {\log _2}\cos x\) tại \(x = {\pi  \over 6}\)                               

b) \(y = {{{3^x}} \over {{x^5}}}\) tại x = 1

c) \(y = {\log _x}2\) tại x = 5

Giải

a) \(y' = {{ - \tan x} \over {\ln 2}};y'\left( {{\pi  \over 6}} \right) = {{ - \tan {\pi  \over 6}} \over {\ln 2}} \approx  - 0,833\)                        

b) \(y' = {{{3^x}\left( {x\ln 3 - 5} \right)} \over {{x^6}}};y'\left( 1 \right) = 3\ln 3 - 5.3 \approx  - 11,704\)

c) \(y' = {1 \over {x\ln 2{{\left( {{{\log }_2}x} \right)}^2}}};\)

\(y'(5) = {1 \over {5\ln 2{{\left( {{{\log }_2}5} \right)}^2}}} =  - {{\ln 2} \over {5.{{\left( {\ln 5} \right)}^2}}} \approx  - 0,054\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay