Câu 4.15 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì c... DeHocTot.com

Câu 4.15 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của a + i vạch nên đường nào ?

Giải

Viết \(z = x + yi\left( {x,y \in R} \right)\) thì

\({z^2} = a + i \Leftrightarrow \left\{ \matrix{{x^2} - {y^2} = a \hfill \cr 2xy = 1 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình \(2xy = 1\) chứng tỏ điểm M biểu diễn z phải thuộc hypebol \(y = {1 \over {2x}}\). Vì với mỗi điểm \(\left( {x,y} \right)\) của hylebol này, tìm được \(a = {x^2} - {y^2}\) nên M vạch nên toàn bộ hai nháy hypebol đó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay