Câu 4.25 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Cho hai số phức khác 0 là \(z = r\left( {{\r... DeHocTot.com

Câu 4.25 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hai số phức khác 0 là \(z = r\left( {{\rm{cos}}\varphi  + i\sin \varphi } \right)\)\(z' = r'\left( {{\rm{cos}}\varphi ' + i\sin \varphi '} \right),\left( {r,r',\varphi ,\varphi ' \in R} \right)\)

Tìm điều kiện cần và đủ về \(r,r',\varphi ,\varphi '\) để \(z = z'\)

Giải

\(z = z'\) khi và chỉ khi hoặc \(r' = r,\varphi ' = \varphi  + k2\pi \left( {k \in Z} \right),\) hoặc \(r' =  - r,\varphi ' = \varphi  + \left( {2k + 1} \right)\pi \left( {k \in Z} \right)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay