Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Xác định tập hợp các điểm trong mặt ... DeHocTot.com

Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Một acgumen của \(z - \left( {1 + 2i} \right)\) bằng \({\pi  \over 6}\)  

b) Một acgumen của \(z + i\) bằng một acgumen của \(z - 1\)

Giải

a) Tia có gốc A (là điểm biểu diễn số \(1 + 2i\)) với vectơ chỉ hướng \(\overrightarrow u \) biểu diễn số \(\sqrt 3  + i\) (tức là \(\overrightarrow u \) có một acgumen là \({\pi  \over 6}\)) (không kể điểm A) (h.4.8)

b) Các điểm B, J theo thứ tự biểu diễn số 1, -i thì tập hợp cần tìm là các điểm thuộc đường thẳng BJ nằm ngoài đoạn BJ (h.4.9)

                            

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay