Câu 6 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - So sánh : \({\log _2}3\) và \(\root 3 \of 7 \) ... DeHocTot.com

Câu 6 trang 210 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Toán nâng cao


So sánh : \({\log _2}3\) và \(\root 3 \of 7 \)

Giải

Do \({3^3} < {2^5} \Leftrightarrow 3{\log _2}3 < 5 \Leftrightarrow {\log _2}3 < {5 \over 3}\)         (1)

     \({5^3} < 189 \Leftrightarrow 5 < 3\root 3 \of 7  \Leftrightarrow {5 \over 3} < \root 3 \of 7 \)              (2)

Từ (1) và (2) suy ra \({\log _2}3 < \root 3 \of 7 \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay