Để học tốt Sinh học lớp 12 - Giải bài tập Sinh học lớp 12 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học lớp 12 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 12 - Sách giáo khoa lớp 12 - Sinh học lớp 12


PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 14. Thực hành: Lai giống

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA
CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 31. Tiến hóa lớn

CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.