Lesson Five: Skills Time! Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Reading1. Point to the clothes. Say the words.2. L... DeHocTot.com

Lesson Five: Skills Time! Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Reading

1. Point to the clothes. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Look at these pants, Minh. And this coat. They're nice.

2. A. I like these pants, Mom.

B. Oh, Minh. They're orange. All your pants are orange.

3. A. And I like these socks. And this T-shirt.

B. They're orange, too!

4. But I like orange, Mom. It's my favorite color.

5. Minh, try on this blue T-shirt and these green pants. Blue and green are nice colors, too.

Dịch:

1. Hãy nhìn cái quần này, Minh. Và cái áo khoác này. Chúng rất đẹp.

2. A. Con thích cái quần này, Mẹ.

B. Oh, Minh. Chúng màu cam. tất cả các quần của con đều màu cam mà.

3. A. Và con thích đôi tất này. Và cái áo phông này.

B. Chúng cũng màu cam!

4. Nhưng con thích màu cam mà Mẹ. Đó là màu yêu thích của con.

5. Minh, hãy thử cái áo phông màu xanh da trời này và quần này.  Màu xanh da trời và màu xanh lá cây này cũng đẹp.

6. Nhưng Mẹ, màu cam là màu sắc của nhóm bóng đá của con.

3. Read again. Circle the wrong word and write the correct word.

1. Minh is a girl. boy

2. All Minh's shoes are orange. _____

3. Minh's favorite color is green. ____

Hướng dẫn:

2. All Minh's shoes are orange. __pants___

3. Minh's favorite color is green. __ orange __de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay