Lesson Five: Skills Time! Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Reading1. Point to the food. Say the words.2. List... DeHocTot.com

Lesson Five: Skills Time! Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Reading

1. Point to the food. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

This is my lunch! I have a cheese sandwich and a banana. I have an orange. I don't have a cookie. I don't have a drink today.

This is my lunch! I have a cheese and tomato sandwich. I don't have a banana, but I have an apple. I have a drink today.

Today, I have a pear and a cookie. I have two egg sandwiches. My drink is water. I don't have an apple today.

Dịch:

Đây là bữa trưa của tôi! Tôi có bánh mì kẹp phô mai và 1 quả chuối. Tôi có 1 quả cam. Tôi không có bánh quy. Tôi không có đồ uống hôm nay.

Đây là bữa trưa của tôi! Tôi có bánh mì kẹp phô mai và cà chua. Tôi không có chuối, nhưng tôi có 1 quả táo. Hôm nay tôi có đồ uống.

Hôm nay, tôi có 1 quả lê và 1 cái bánh quy. Tôi có 2 bánh mì kẹp trứng. Đồ uống của tôi là nước lọc. Hôm nay tôi không có táo.

3. Read again. Write A, B, or C.

Hướng dẫn:

1 – A

2 – C

3 – B de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay