Lesson Four: Phonics Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

apple: táo

bird: chim

cat: mèo

dog: chó

2. Listen and chant.

Click here to listen

This is an apple, a, a, apple. This is a bird, b, b, bird.

This is a cat, c , c, cat. This is a dog, d, d, dog.

Dịch:

Đây là quả táo, a, a, aple. Đây là con chim, b, b, bird.

Đây là con mèo, c, c, cat. Đây là con chó, d, d, dog.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen


Script:

a, apple

d, dog

b, bird

c, cat

d, dog

c, cat

4. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.

The cat likes birds.

The dog likes apples.

Here's the cat with the bird.

Here's the dog with the apples.

Dịch:
Con mèo thích con chim

Con chó thích quả táo.

Đây là con mèo với con chim.

Đây là con chó với quả táo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay