Lesson Four: Phonics Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeatClick here to listen ... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat

Click here to listen

 

Script:

cat: mèo

fan: quạt

man: người đàn ông

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

The cat has a hat.

The cat has a hat.

a , a, a, a, a.

The man has a fan.

The man has a fan.

a, a, a, a, a.

Dịch:

Con mèo có cái mũ.

Con mèo có cái mũ.

a, a, a, a, a.

Người đàn ông có cái quạt.

Người đàn ông có cái quạt.

a, a, a, a, a.

3. Read the chant again. Circle the "a" in the middle of the words.

4. Write.

Hướng dẫn:

2. man

3. fan

4. catde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay